'σται

ἔσται , εἰμί
sum
fut ind mid 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Arcado-chipriota — Saltar a navegación, búsqueda Distribución de los dialectos griegos hacia el 400 a. C. 19 a 21: Arcado chipriota. 19: Arcadia. 20: Chipre. 21: Panfilia. El arcado chipriota fue un dialecto del griego antiguo …   Wikipedia Español

  • ПИРУСТЫ —    • Pirustae,          Πιρου̃σται, разбойнический народ в Иллирии, римлянами были объявлены свободными от податей, потому что немедленно перешли от Гентия на их сторону. Caes. b. g. 5, 1. Liv. 43, 30. 45, 26 …   Реальный словарь классических древностей

  • СУДОПРОИЗВОДСТВО —    • Iudicium,          процесс.          a) Аттическое (ср. Meier Schömann, der attische Process, 1824, вновь изд. Липсиусом, 1883; E. Platner, Beiträge zur Kenntniss des attischen Rechts, 1820 и der Process und die Klagen bei den Attikern, 1824 …   Реальный словарь классических древностей

  • АРЕОПАГ —    • Άρειος πάγος, ό,        1. холм в Афинах к западу от акрополя, см. Attica, 11, Аттика;        2. Α., древнейшее и знаменитейшее афинское судилище (δικαστήριον) и вместе с тем государственный, облеченный политической властью совет (βουλή),… …   Реальный словарь классических древностей

  • АРКЕСИЛАЙ —    • Arcesĭlas и Arcesilāus,          Άρκεσίλαος, основатель средней академии; родом из Питани в Этолии, жил ок. 300 г. до Р. X. Учился сначала у математика Автолика в своем родном городе, а после смерти своего отца Севфа посещал школы Феофраста… …   Реальный словарь классических древностей

  • КРИТ —    • Creta,          Κρήτη, у греков еще н. Крити, по турецки Кирид или Кандиа, самый большой греческий остров, к югу от Кикладских островов, простирается с запада на восток в длину на 35 миль, а ширина меняется от 6 до 2 миль; поверхность его… …   Реальный словарь классических древностей

  • BOSPHORUS — I. BOSPHORUS sive potius Bosporus, cum Graece Βόςπορος dicitur, ἀπὸ τȏυ βοὸς καὶ πόρου nomen arcessit, quod vel bos traicere possit natandô. Testis interpres Apollonii, Βόςπορος inquit, ὀνομάζεται διὰ τὸ δοκεῖν τὴν Ἰὼ βοῦν οὖσαν διαπορέυεςθαι τὸ… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • DIAETETAE — Graece Διαιτηταὶ, Lat. Arbitri, apud Athenienses erant, in quos litigatores de privatis contractibus, pro lubitu compromittebant: eorum sententiae standum erat, nec appellari poterat, vilegis: Ε῎ςται τὰκριθόντα, ὑπὸ τοῦ Διαιτητοῦ κύρια, Arbitri… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • MORS — apud Gaditanos olim aram habuit. Vide supra in voce Dii. Etiam pro quodam Numine aut Daemone Maroni. Aen. l. 11. v. 197. Multa boum circa mactantur corpora Morti. Ubi Servius, Aut in mortem, inquit: aut Morti ipsi Deae. ac Lacedaemoniis, quos… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • μηδεποθές — (Μ μηδεποθές) επίρρ. πουθενά («μηδέ δεντρό δε θέλει σται μηδεποθές κιανένα να μη βαστά... τ όνομα... τσ Αθούσας», Πανώρ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < μηδέ + επίρρ. ποθές] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.